CenníkCenník služieb a podmienky spolupráce – čerpanie betónu
1.Prenájom stroja Putzmeister P 730 ………………………………………………………………………………………………………60 EUR/hod
2.Prenájom hadíc DN 65 …………………………………………………………………………………………………………………………..1,5 EUR/bm
3. Rozbehová chémia……………………………………………………………………………………………………………………………………….20 EUR
4.Doprava …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 EUR/km
5.Nemožnosť umytia stroja na stavbe………………………………………………………………………………………………………….100 EUR
6.Čerpanie drátkobetónu…………………………………………………………………………………………………………………………15 EUR/m3
7.Zbytočný príjazd…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60 EUR
Podmienky spolupráce:
Hodinová sadzba (bod č.1) ja začatá časom príjazdu putzmeistera a končí jeho odjazdom zo stavby.
Minimálna hodinová sadzba je 2 hodiny.
Cena dopravy sa účtuje od Galvaniho ul., Bratislava
Obsluha iba obsluhuje čerpadlo a dohliada na ľahký priebeh betonáže.
K cene bude pripočítaná DPH 20 %